Vă așteptăm să fiți elevii liceului nostru. ÎnScrierile pentru probele de aptitudini se realizează în 15-16 mai 2023, iar probele de aptitudini pentru Profilul Artistic, specializarea MUZICA în 17 mai 2023

Vă așteptăm să fiți elevii liceului nostru. Înscrierile pentru probele de aptitudini se realizează în 15-16 mai 2023, iar probele de aptitudini pentru Profilul Artistic, specializarea MUZICA în 17 mai 2023
Acte necesare inscrierii: dosar plic, Anexa la fișa de înscriere eliberată de la școala gimnazială, copie xerox a certificatului de naștere/ buletin, cerere de înscriere pe care o veți primi de la liceul nostru.
Probe aptitudini
Proba I

 1. Secția instrumental/ Proba de instrument
  Pian, vioară, chitară, contrabas, ora 11-13
  Instrumente de suflat, ora 9-11
 2. Canto clasic și canto traditional românesc
  Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz ora, 13-14
  Proba II
 3. Recital insturmental vioară, pian, chitară, instrumente de suflat, ora 13-15
 4. Canto clasic și canto traditional românesc proba de interpretare, ora 14-15
  Proba III
 5. Secția instrumentală
  Pian, vioară, chitară, contrabas, dicteu, ora 9-11
  Instrumente de suflat, dicteu, ora 11-13
  Auz melodic, solfegiu, ora 13-15
 6. Canto clasic și canto traditional românesc
  Aptitudini specific (auz, ritm, teorie), ora 15-17
  Pot bifa 2 opțiuni și pentru a se forma o grupă de TSD sunt necesari 6 elevi care să solicite această secție din cei 24 elevi ai clasei. A fi Admis la probele de aptitudini cu o nota peste 6, nu este echivalent cu a fi admis în clasa IX, deoarece în calcul mediei de admitere intră și rezultatele de la Evaluarea Națională.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *