În atenția absolvenților programelor de formare PROF I și PROF II

Anunțăm selecția formatorilor pentru programele de formare continuă acreditate PROF III și PROF IV implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25 Profesionalizarea carierei didactice – PROF. A se avea în vedere adresa 467/146587/POCU/20.09.2022 și anexele aferente.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *