Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de SECRETAR

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de SECRETAR, cod COR 235909, conform Ordinului MECTS nr. 5530/ 2011, HG 286/23.03.2011, studii Superioare, cu o vechime în muncă de minim 1 an, și 1 an în specialitatea studiilor.
Concursul va avea loc în data de 17.06.2022, ora 12- proba scrisă, în data de 17.06.2022, ora 13.30- proba practică, în data de 17.06.2022, ora 14.30 proba interviu, în sediul Liceului de Muzică ”Tudor Jarda”, Bistrița, str. Al. Odobescu, nr. 8.
Dosarele de concurs se depun până în data de 07.06.2022, ora 14.00 la secretariatul instituției.

TEMATICA CONCURSULUI

  1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
  2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
  3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
  4. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
  5. Duplicate ale actelor de studii;
  6. Documente școlare;
  7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
  8. Arhivarea și circuitul documentelor;
  9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

BIBLIOGRAFIE

ORDIN nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
OMENCȘ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;
ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5569/7 octombrie 2011 REGULAMENT privind organizarea şi funcționarea învățământului preuniversitar de artă;
ORDIN Nr. 4812 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar;

NOTĂ:
Conform HG 286/2011 sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 puncte; sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minim 50 puncte.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *