Înscrierea elevilor în învățământul primar

Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” (str. Al. Odobescu, nr. 8, Bistrița) dispune de o clasă cu 25 de locuri pentru înscrierea elevilor în învățământul primar, clasa Pregătitoare 2022-2023.

Art. 10. — (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9 alin. (3), se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

În data de 07.04.2022, ora 15, corpul C, clasa a II-a, va avea loc testarea elevilor care intră în clasa Pregătitoare 2022-2023, conform art. 52 (3) din Metodologia de înscriere a elevilor în învățământul primar, nr. 3445/2022.
Copiii vor interpreta 2 cântece:

  • Cântecul nr 1 de 3 strofe însoțit de gesturi după simțul copilului;
  • Cântecul nr 2, tot de 3 strofe, însoțit de bătăi din palme.

Repostăm formularul de exprimare a dorinței de înscriere în clasa Pregătitoare, pentru cei care nu l-ați completat deja.
https://docs.google.com/forms/d/1-ZPl57K6nw3gYzAsWUynHmtfZTKUNl8oay1JHWMCCS4/edit?ts=61efec73

Înscrierile, conform calendarului, încep din 11 aprilie 2022. Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, nu are circumscripție școlară.
Vă așteptăm!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *